Nieuws

Lees hieronder over de relevante ontwikkelingen voor de financiële sector en wat deze voor invloed hebben op jouw onderneming.

Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning

Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning

22 september 20222 min. leestijd

De verhoogde vrijstelling voor schenkingen die betrekking hebben op de eigen woning (schenkingen EW) vervalt per 1 januari 2024. Deze vrijstelling bedraagt in 2022 € 106.671 en geldt voor schenkingen aan…

Nultarief zonnepanelen

Nultarief zonnepanelen

22 september 20221 min. leestijd

De levering en installatie van zonnepanelen is op dit moment belast met 21% btw. Door een wijziging van de btw-richtlijn 2006 is het mogelijk om op de levering en installatie van…

Autobelastingen ondernemers

Autobelastingen ondernemers

22 september 20222 min. leestijd

Bpm-vrijstelling bestelauto’s Er geldt een vrijstelling van bpm voor bestelauto's, die op naam worden gesteld van een ondernemer voor de omzetbelasting. In andere gevallen geldt als grondslag voor de heffing van…

Aanpassingen box 3

Aanpassingen box 3

22 september 20225 min. leestijd

Tarief Het huidige tarief in box 3 bedraagt 31%. Dat tarief wordt in 2023, 2024 en 2025 steeds met 1%-punt verhoogd. Het heffingvrije vermogen wordt per 1 januari 2023 verhoogd van…

Verhoging kindgebonden budget

Verhoging kindgebonden budget

22 september 20222 min. leestijd

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen. Voor deze regeling komen gezinnen met lage- en middeninkomens in aanmerking. Alleenstaande ouders krijgen een hoger kindgebonden budget dan…