Nieuws

Lees hieronder over de relevante ontwikkelingen voor de financiële sector en wat deze voor invloed hebben op jouw onderneming.

Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling

Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling

28 april 20221 min. leestijd

De Successiewet kent een samentelbepaling voor schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen, die partners van dezelfde persoon krijgen. Door de samentelbepaling worden deze schenkingen of verkrijgingen voor de berekening van schenk- en erfbelasting…

Nadere conclusie A-G inzake rechtsherstel box 3

Nadere conclusie A-G inzake rechtsherstel box 3

28 april 20223 min. leestijd

De Advocaat-generaal (A-G)bij de Hoge Raad is in een nadere conclusie ingegaan op de vraag of naar aanleiding van het zogenaamde kerstarrest van de Hoge Raad over de vermogensrendementsheffing ook rechtsherstel…

Denk aan de verplichte RI&E

Denk aan de verplichte RI&E

28 april 20223 min. leestijd

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de werkgever om een beleid te voeren dat is gericht op zo…

Uitwerking rechtsherstel box 3 voor bezwaarmakers

Uitwerking rechtsherstel box 3 voor bezwaarmakers

28 april 20222 min. leestijd

Het kabinet heeft een besluit genomen over het rechtsherstel voor de belastingheffing in box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2020. Het rechtsherstel wordt geboden in de vorm van…

Kerstarrest box 3 heeft geen gevolgen voor jaren vòòr 2017

Kerstarrest box 3 heeft geen gevolgen voor jaren vòòr 2017

21 april 20222 min. leestijd

De Hoge Raad heeft op 14 juni 2019 geoordeeld dat de belastingheffing in box 3 voor de jaren 2013 en 2014 op stelselniveau een schending van het recht op het ongestoorde…