Nieuws

Lees hieronder over de relevante ontwikkelingen voor de financiële sector en wat deze voor invloed hebben op jouw onderneming.

Start vaststelling TVL Q2 2021

Start vaststelling TVL Q2 2021

18 november 20211 min. leestijd

Op 29 november begint RVO.nl met de vaststelling van de TVL over het tweede kwartaal van 2021. Vanaf die datum kunnen ondernemers een vaststellingsverzoek indienen. Zij moeten uiterlijk 11 januari 2022…

Contouren Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen

Contouren Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen

18 november 20212 min. leestijd

De minister van EZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contouren van de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) geschetst. De ATE is bedoeld voor organisatoren van evenementen, die wel…

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangenomen

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangenomen

18 november 20211 min. leestijd

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Belastingplan 2022 aangenomen. Van alle 23 door de Kamer ingediende amendementen op het wetsvoorstel is slechts een amendement over het per 1 januari 2023 afschaffen…

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bekend

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bekend

18 november 20212 min. leestijd

Bekendmaking percentage eigenwoningforfait De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de hoogte van het eigenwoningforfait in 2022. Het forfait wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de ontwikkeling…

Belastingheffing in box 3

Belastingheffing in box 3

11 november 20212 min. leestijd

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden. Alleen erfbelastingschulden kunnen als schuld in box 3 worden opgevoerd. U kunt de belastingheffing in…