Nieuws

Lees hieronder over de relevante ontwikkelingen voor de financiële sector en wat deze voor invloed hebben op jouw onderneming.

Aanpassing termijn betalingsregeling

Aanpassing termijn betalingsregeling

12 mei 20221 min. leestijd

De staatssecretaris van Financiën heeft de Leidraad Invordering gewijzigd. De wijziging betreft de ingangsdatum van een met de ontvanger te treffen betalingsregeling. De maximale termijn van een betalingsregeling bedraagt twaalf maanden,…

Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid

Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid

5 mei 20222 min. leestijd

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit gepubliceerd met zijn standpunt over de winstsplitsing van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Het besluit heeft betrekking op de situatie waarin door de…

Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap

Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap

5 mei 20223 min. leestijd

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van wat iemand krachtens erfrecht verkrijgt door het overlijden van een persoon, die ten tijde van zijn overlijden in Nederland woonde. Het verkregene wordt in…

Referentieobjecten WOZ-waardering

Referentieobjecten WOZ-waardering

5 mei 20222 min. leestijd

In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de waarde van een woning te hoog was vastgesteld. De belanghebbende bestreed de vastgestelde waarde aan de hand van drie referentieobjecten…

Tegemoetkomingen sportorganisaties en -accommodaties

Tegemoetkomingen sportorganisaties en -accommodaties

5 mei 20222 min. leestijd

Om amateursportorganisaties financieel te ondersteunen, is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties opgesteld. De minister voor Langdurige Zorg en Sport heeft de Beleidsregel gewijzigd. Er zijn twee hoofdstukken toegevoegd op…