Nieuws

Lees hieronder over de relevante ontwikkelingen voor de financiële sector en wat deze voor invloed hebben op jouw onderneming.

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

4 augustus 20225 min. leestijd

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Met deze wet zijn Europese regels over de transparantie van arbeidsvoorwaarden omgezet in Nederlandse wetgeving. In de…

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

4 augustus 20222 min. leestijd

De Successiewet kent de volgende partnerregeling voor twee ongehuwde personen. Zij dienen gedurende zes maanden voorafgaand aan het overlijden dat aanleiding is tot de heffing van erfbelasting: beiden meerderjarig te zijn;…

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

4 augustus 20221 min. leestijd

De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het verzoek was gebaseerd op verwijtbaar handelen of nalaten van de betreffende werkneemster. De werkneemster heeft meerdere keren geweigerd de…

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3

4 augustus 20222 min. leestijd

De staatssecretaris van Financiën heeft een aanvulling op het Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd. De aanvulling heeft betrekking op binnenlandse belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen en schulden, die recht hebben op een…

Voorstel Wet vermogensbelasting 2024

Voorstel Wet vermogensbelasting 2024

28 juli 20223 min. leestijd

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad uit 2021 over de belastingheffing in box 3 hebben enkele leden van de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet vermogensbelasting 2024 ingediend. Het…