Nieuws

Lees hieronder over de relevante ontwikkelingen voor de financiële sector en wat deze voor invloed hebben op jouw onderneming.

Procedure massaal bezwaar plus box 3 gestart

Procedure massaal bezwaar plus box 3 gestart

feb 2, 20232 min. leestijd

De staatssecretaris van Financiën is een procedure massaal bezwaar plus gestart voor mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen hun aanslagen in box 3 voor de kalenderjaren 2017 tot en met…

Verkorting periode loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigde werknemers

Verkorting periode loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigde werknemers

feb 2, 20232 min. leestijd

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden. De wet regelt een lichter arbeidsrechtelijk regime voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben…

Rechtsherstel box 3 op basis van werkelijk behaald rendement

Rechtsherstel box 3 op basis van werkelijk behaald rendement

feb 2, 20232 min. leestijd

In een procedure voor Hof Den Bosch was de belastingheffing over het inkomen in box 3 voor het jaar 2017 in geschil. Het vermogen van de belanghebbende was ontstaan door een…

Maatschap, die dak van woning verhuurt, is geen ondernemer

Maatschap, die dak van woning verhuurt, is geen ondernemer

feb 2, 20233 min. leestijd

Voor de omzetbelasting is iedereen die een bedrijf zelfstandig uitoefent ondernemer. Een ondernemer is iemand die een economische activiteit verricht, ongeacht het oogmerk of het resultaat daarvan. Economische activiteiten zijn leveringen…

UBO-register wordt minder toegankelijk door uitspraak Hof van Justitie EU

UBO-register wordt minder toegankelijk door uitspraak Hof van Justitie EU

jan 26, 20232 min. leestijd

De vierde Europese anti-witwasrichtlijn schrijft voor dat de lidstaten van de EU gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van vennootschappen in een register moeten opslaan. De gegevens in dat register moeten…