Nieuws

Lees hieronder over de relevante ontwikkelingen voor de financiële sector en wat deze voor invloed hebben op jouw onderneming.

Vrijstellingsregeling voor verenigingen en stichtingen

Vrijstellingsregeling voor verenigingen en stichtingen

27 januari 20222 min. leestijd

De Wet op de vennootschapsbelasting kent een vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een onderneming drijven. Deze vrijstelling geldt als de jaarwinst niet meer bedraagt dan € 15.000 of als de…

Goedkeuring laag tarief btw online sportlessen

Goedkeuring laag tarief btw online sportlessen

27 januari 20221 min. leestijd

Vanwege de coronacrisis waren sportscholen vanaf 28 november 2021 beperkt geopend en vanaf 19 december 2021 tot en met 14 januari 2022 gesloten. Sportscholen werken veelal met abonnementen, waarbij hun afnemers…

Belastingheffing box 3 geen individuele en buitensporige last in 2017 en 2018

Belastingheffing box 3 geen individuele en buitensporige last in 2017 en 2018

27 januari 20222 min. leestijd

Over de belastingheffing in box 3 worden al jaren procedures gevoerd. Het aantal ingediende bezwaarschriften is jaarlijks dermate groot, dat de staatssecretaris van Financiën de bezwaren aanmerkt als massaal bezwaar. Over…

Aanvraagperiode TVL vierde kwartaal verlengd

Aanvraagperiode TVL vierde kwartaal verlengd

27 januari 20221 min. leestijd

Op 18 december 2021 is de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 opengesteld. In verband met de daarna in werking getreden aanvullende maatregelen ter bestrijding van COVID-19 is de omzetverliesdrempel…

Tweemaal boete voor zelfde verzuim niet toegestaan

Tweemaal boete voor zelfde verzuim niet toegestaan

27 januari 20224 min. leestijd

Voor het opleggen van bestuurlijke boetes geldt dat het bestuursorgaan geen boete oplegt als aan de overtreder wegens dezelfde overtreding reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd. Als een boete voor…